Page:Sibu Congkan Xubian446-許謙-許白雲文集-1-1.djvu/11

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


子者始有以承孟氏之絶學矣⿰糹⿱𢆶匹

以真西山蔡九峰胡文㝎之属皆𠩄

以闡明斯道者也迨夫元之許魯齋

劉静脩吴草廬又皆篤信斯道者也

其白雲先生則又得夫朱子之正傳

而䏻大顯斯道者也先儒謂程子之

道得朱子而復明朱子之大至許公