Page:Sibu Congkan Xubian446-許謙-許白雲文集-1-1.djvu/12

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


而益尊夫豈不信今觀其文究極夫

六經出入乎子史浸滛扵群書其䂓

模固不出乎韓氏柳氏之文然不樂

聲利則非退之溺扵功名之可儗操

持節槩則非宗元黨比𫝑要之可侔

脩身軆道佩仁服義故其發之扵言

辭也深厚而䧺愽至誠而諄悉故曰