Page:Sibu Congkan Xubian446-許謙-許白雲文集-1-1.djvu/115

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


是大夫募豪勇士為前行號黒軍𠩄向無敵常自将之至

是仍受查刺公御史大夫領黒軍従下平陽太原降益都

南征力戰克敵直取汴州従征南京先登以功除真㝎路

達魯花赤兼北京路逹魯花赤公其長子也公生而卓異

㓜少嬉戯不與諸兒伍出語輒警人及長魁梧俊㧞有大

志𨵿弓滿二石𦘕的于侯方寸去百歩射之無不中⿰糹⿱𢆶匹

必破其括從兩𮪍逐兎北野山遇樵者奔曰虎𦆵負嵎慎

勿往公不聽馳而前虎踞地大吼從𮪍失色公戒毋動獨

按擊復行直虎十歩止挾矢以待虎躍而起引馬少避一

彂中其吭以死喜交士大夫論古今治SKchar忠臣義士必慷

慨感激至事之畿㑹前人𠩄䖏未善以片言彂之切中要

領雖老生嘆莫及襲父職授總管黒軍 上知其才降制