Page:Sibu Congkan Xubian446-許謙-許白雲文集-1-1.djvu/139

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


之旁午學不䆒扵至善人雖生而何𥙷爾乃反身而誠脩

己以敬心存道徳膺服謨訓期不違以樂顔必有事而希

孟欲内外之兩得豈口耳之四寸及乎心廣軆胖靣睟背

盎知本先而末後乃旁通而曲暢稽理SKchar鑒興亡渉百氏

獵騷莊或逰戯翰墨或發揮文章既自得扵黽勉随𠩄往

而徜徉其家也甕牖蓽門水飲𬞞食秋燈簡編春雨耒耜

入則家庭無間言出則郷黨有羙譽吟風弄月總閑情随

栁傍花皆樂意其通則致尭舜達禮樂振遺音返淳朴富

貴若固有俯仰無愧怍然蔵噐待時居易俟命静而有常

動必以正不矯矯以潔身不汲汲以干進嗟小人之務得

非君子之𠩄性至扵咿喔哫訾卑疵𤒯趨望塵下拜自鬻

上書營蠅苟狗羶蟻餌魚𫝑引利𨗳身辱名汚何其𮘸㢤