Page:Sibu Congkan Xubian446-許謙-許白雲文集-1-1.djvu/140

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


亦有偽行釣譽假𨼆求知世俗易罔君子可欺少室索價

北山勒移亦何取焉頋余下學慕古莫企小従大違寸進

尺退功期九仞業止一簣晝荒逰而放心夜起舞而攘𬒮

道途脩躋天更長嵗月蒼茫水俱逝以為詭随非計便佞

乏才稽往事以慷慨懐良辰以徘徊苟有狥以達義寕不

俟乎良媒何好友之未逑乃飛書而見識羡子夙知尚友

古昔範模經訓馳聘史籍雖百家之縦横猶三餘之掎摭

目五行而俱下口一誦而終憶援弓矢以有待兹墉隼之

可射尚宜致廣極髙抑鋒止銳茂葉發扵𭰹根大聲出扵

SKchar誠既積而莫揜道何逺之不至殷勤畢余言庶畿感

君意

  代副使趙公𥙊扎忽䚟平章