Page:Sibu Congkan Xubian446-許謙-許白雲文集-1-1.djvu/199

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


中詩曰天生烝民有物有則人倫物之大者也五常物之

則也昔者聖人使契為司徒教以人倫父子有親君臣有

義夫婦有别長㓜有序朋友有信曰勞之來之匡之直之

輔之翼之使自得之又従而振徳之使教者以是而教學

者由是而學盖人倫之外無餘事也五常之外無餘理也

父子之𠩄以親為人心本有此仁君臣之𠩄以合為人心

本有此義心本具乎禮長㓜𠩄以有序心本具乎智夫婦

𠩄以有别朋友之𠩄以交非心本有此信乎五常之理元

具扵吾心而無少虧人倫之事曰接扵吾身而不䏻捨此

道之𠩄以不可煩㬰離也此學之𠩄以當遜志而務時畝

也五常之道配乎人倫雖各有𠩄主然而未嘗不互相為

用父子主扵仁而深愛和氣愉色婉容是仁之仁父母有