Page:Sibu Congkan Xubian446-許謙-許白雲文集-1-1.djvu/202

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


之信則可𢍆扵天之誠矣朋友講習非信無以成徳也某

少而失學長而寡聞闒茸迂踈鹵莽㓕裂雖嘗立扵碩師

之門厯時淺而用工微環頋其中未少有得諸君過聽强

要而來欲以輔仁内實懐愧諸君天資卓犖問學有素年

若道似畧無相踰未知𠩄以奉益也然愚平昔誦聖人誨

子路知之為知之不知為不知之語深𠩄服膺每欲以信

自守講問辨析有分寸之知敢不傾竭為諸君言苟𠩄不

知不敢穿鑿為諸君誑諸君其亦篤扵信以求信天性敦

扵朋友以求盡人倫交勸互發非彼得則此得焉庻不孤

此㑹也

 題節婦朱氏詩卷

余讀禮至昏禮萬世之始壹與之齊終身不改其禮嚴其