Page:Sibu Congkan Xubian478-彭孫貽-茗齋集-34-26.djvu/79

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


張潑杜詩負氣少許可稱府君謂近代未有

歷下近三輔採辦中使連鑣出凌鑠外官大吏莫敢抗府君遇

中使至擇强幹吏卒先期集事與中貴並坐堂皇騐之無不立

辦民亦不⿰扌⿳丆⺝⿱冖友-- 擾中貴人歎服曰吾奉使多矣真天下第一好官也

居人乏井泉府君謀鑿井以利居者未得地顧府治當前土阜

命夷西平之得仆碑積礫下洗之則岳武穆手書北伐詩也命

植之碑下覆古井浚之泉冽而甘居民異之名日彭公井

郡轄四十州縣案牘山積地廣民悍不畏死藩邸漁民利莫敢

争府君治濟一以恩信孚之事渉藩邸委曲啓王多𠩄匡正吏

治明敏手不停批治郡一年宗藩士民悦服丁丑大計吏部舉