Page:Sibu Congkan Xubian478-彭孫貽-茗齋集-34-26.djvu/80

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


府君天下循良卓異第一吏部都察院考㝎卓异賢能藩臬道府七十六員府佐州縣一百五十三

員㧞其尤者二十三人藩臬十九人鄭二陽史可法施邦曜等知府四人直𨽻吳太朴戴自成曺三直三人十三省止府君一

府君郡資最深銓司擬推兖東道劉選𭅺應賔東昌人曰濟南

守經術清望冠一時江右人士以文衡請者數矣宜以督學二

東兗東道僅轄夀張數邑不𠯁煩彭公乃轉汪學憲漸磐兖東

道将以府君代之不數日劉公以憂去有力共争文衡一席大

力者得之府君遂不調

東省土田六十一萬七千五百頃崇禎七年有言利計臣稱

省額地一百七萬七百四十餘頃較㑹計録溢地四十五萬頃