User:Frigoris/太史公素王妙論

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
太史公素王妙論
作者:司馬遷 西漢

輯者:馬國翰 清
太史公素王妙論一卷,司馬遷撰。子長龍門人,官至太史令。事蹟詳史記太史公自序漢書本傳繼父爲太史公,故以自號。隋志:「有太史公素王妙議二卷,亡。」今從王充論衡採得太史公一節,從太平御覽素王妙論三節,合錄爲卷。書題「素王」,蓋以孔子爲嚮往而推詳貧富,有取於計然范蠡諸人,則亦發憤著書,與作史記貨殖列傳同一微意。隋志入五行必有故,惜不得全書以徵之也。歷城馬國翰竹吾甫。

原文[编辑]

蠡本南陽人。《史記‧越王句踐世家》集解

太史公曰:「富貴不違貧賤,貧賤不違富貴,是謂從富貴為貧賤,從貧賤為富貴也。夫富貴不欲爲貧賤,貧賤自至;貧賤不求爲富貴,富貴自得也。春夏囚死,秋冬旺相,非能爲之也,自朝出而暮入,非求之也,天道自然。」王充《論衡·命錄篇》。

諸稱富者,非貴其身得志也,乃貴恩覆子孫,而澤及鄉里也。《太平御覽》四百七十二

黃帝設五法布之天下,用之無窮,蓋世有能知者,莫不尊親,如范子可謂曉之矣,子貢、呂不韋之徒頗預焉。自是以後無其人,曠絕二百有餘年。管子設輕重九府,行伊尹之術,則桓公以霸,九合諸侯,一匡天下。范蠡為越相,三江五湖之間,民富國,卒以擒吳,功成而弗居,變名易姓之陶,自謂朱公。行十術之計,二十一年之間,三致千萬,再散貧。同上。虞世南《北堂書鈔》卷四十五引「黃帝設五法」二句。

計然者,丘濮上人,其先晉國公子也。姓辛,字文,南游越,范蠡師事之。《太平御覽》四百四

底本及參考文獻連結[编辑]