Page:清史紀事本末(六).djvu/61

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 心必異此其軍中之眞相究爲何若但觀其詞氣之閒已有隱隱流露者矣葢平心論之是時

 內地風氣未開聞談民權變法者莫不色駭而却走唐氏固知之以爲中國有數千年之習慣

 卽滿淸有三百年之馴伏非藉忠君愛國之名詞不足以號召天下故一時人傑如畢永年氏

 餘杭章炳麟氏皆常以此相駮詰而唐氏勿顧也不然當日軍中之健將如林圭氏秦鼎彞氏

 汪鎔氏沈藎氏皆天縱之才豈輕爲人所嬲合者況後此之特起民軍以光復我漢族者卽出

 於自立之軍將也是則唐氏及當年在事諸同人之隱志又烏可不亟爲揭明之以示天下