Page:Gujin Tushu Jicheng, Volume 786 (1700-1725).djvu/98

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


考證.svg

宮室卑庳,無觀臺。」土高曰臺榭。有木曰榭以崇大諸侯之館,館

如公寢,庫廄繕修,司空以時平易道路,《圬人》以時塓。 塗也館宮室。諸侯賓至,甸設庭燎。僕人巡宮,車馬有所, 賓從有代。代客役巾車:主車之官脂轄隸人,牧圉各瞻。視也其 事,《百官之屬》各展陳也其物,公不留賓,而亦無廢事。憂 樂同之,事則巡之,教其不知,而恤其不足。賓至如歸, 無寧。寧也《菑》患「不畏寇盜,而亦不患燥濕。」

臣按:子產之言可見古人所以設館以舍賓客者,其備預之完具、情文之兼至有如此者,是雖列國相待之禮,而大之所以字小、小之所以奉大,皆不可加之意可見矣。

《國語》·單子曰:「周之秩官。」周常官篇名《有之》曰:「敵國賓至,關 尹以告行理。」吏也以節。瑞節逆之,候人為導。卿出郊勞,門 尹除。掃也門,「宗祝執祀,司里授館,司徒,具徒。」役也司空視 塗。視險易也「司寇詰姦。」「虞人入材,甸人積薪,火師監燎,水 師監濯。」膳夫致餐,「廩人獻餼,司馬陳芻,工人展車。」展省 客車補其傷敗百官各以物至,賓入如歸。

臣按:古人所以待賓之禮如此其至,所以賓至如歸也。《國語》所述者雖敵國之禮,而大之於小亦可以類推矣。

孔子曰:「德之流行,速於置郵而傳命。」

朱熹曰:「置,驛也;郵,馹也,所以傳命也。孟子引孔子之言如此。」

許謙曰:「字書,馬遞曰置,步遞曰郵。」 《漢西域傳》:「因騎置以聞。」 師古曰:「即今驛馬也。」 《黃霸傳》:「郵亭,師古曰:『書舍,謂傳送文書所止處,如今驛館』。」

臣按:「置」 即漢時之「騎置」 ,今之驛傳也,郵即漢時之郵亭,今之鋪舍也。騎置以飛報機務,郵亭以遞送文書。

漢高祖五年,田橫乘傳詣雒陽。

如淳曰:「律,四馬高足為置傳,四馬中足為馳傳,四馬下足為乘傳,一馬二馬為軺傳,急者乘一乘。」 顏師古曰:「傳者若今之驛,古者以車謂之傳車,其後又單置馬,謂之驛騎。」

臣按:今制驛設三等,馬匹有上、中、下之別,即漢所謂高足、中足、下足也。

文帝十二年,除。關無用傳。

景帝四年,復置關,用傳出入。傳信也若今過所也

如淳曰:「兩行書繒帛,分持其一,出入關,合之乃過,謂之傳。今除去關,出入無禁,不用傳也。」

臣按:漢人所謂「傳」 ,即今《符驗文引》之類。

平帝時,徵天下通知逸經古記者所在為「駕,一封《軺 傳》。」

如淳曰:「律,諸當乘傳及發駕置傳者,皆持尺五寸木傳信,封以御史大夫印章。」

顏師古曰:「以一馬駕軺車而乘傳。」

平帝時,選有德義者以為宗師,考察不從教令,有冤 失職者,宗師得因郵亭書言,宗伯請以聞。

顏師古曰:「郵亭,書舍也。言為書以付郵亭,令送至宗伯也。」

臣按:郵亭即今之鋪舍,因郵亭書言「宗伯」 ,即今官文書入遞也。

《漢舊儀》曰:「璽書使者,其驛騎也三,騎行晝夜千里為 程。」

臣按:此即後日詔書「一日行三百里」 之制。

唐制,傳信符者以給郵驛。《通制令》。

唐有銀牌,發驛遣使,則門下省給之。其制闊二寸半, 長五寸,面隸五字,曰「敕走馬銀牌。」宋初,令樞密院給 券,謂之頭子。太平興國中,因有詐乘驛者,詔罷樞密 院券,乘驛者復置銀牌。端拱中,又罷之,復給券。

臣按:此唐、宋牌券之制。

宋仁宗嘉祐中,三司使張方平編《驛券則例》,凡七十 四條,賜名《嘉祐驛令》。

臣按:此宋朝驛券之制。竊惟今制,凡天下水馬驛

遞運所遞送使客,飛報軍情,轉運軍需之類。沿途設馬驢船車人夫,必因地理要衝偏僻,量宜設置。其衝要處,或設馬八十匹、六十匹、三十匹,其次或二十匹、十匹、五匹。大率「上馬一匹,該糧一百石,中馬八十,下馬六十。」 其僉點人夫,先儘驛所近民。如不及數,取於鄰郡民戶糧;不及數者,眾戶輳數當之。民於常役之外而又加此役,承平日久,事務日多,而民力亦或因之以罷弊。乞如宋仁宗命張方平編「驛券,俾所司將事務之當給驛者,定其等第,編次為一書,頒行天下。藩方非此例也,不許擅起發;下天下;驛遞非此例也,不許應付。」 。