Page:Sibu Congkan0119-司馬光-資治通鑑-80-21.djvu/128

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


又封其將佐有功者葛旟路秀衛毅劉眞韓泰皆爲縣

公委以心膂號曰五公成都王穎至鄴詔遣使者就申

前命穎受大將軍譲九錫殊禮表論興義功臣皆封公

矦又表稱大司馬前在陽翟與賊相持旣久百姓困敝

乞運河北邸閣米十五萬斛以賑陽翟饑民造棺八千

餘枚以成都國秩爲衣服歛祭黄橋戰士旌顯其家加

常戰亡二等又命温縣瘞趙王倫戰士萬四千餘人皆

盧志之謀也穎形羙而神昏不知書然氣性敦厚委事

於志故得成其美焉詔復遣使諭穎入輔并使受九錫

穎嬖人孟玖不欲還洛又程太妃愛戀鄴都故穎終辭

不拜初大司馬囧疑中書郎陸機爲趙王倫撰禪詔收