Page:Sibu Congkan0254-韋昭-國語-4-4.djvu/9

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


於諸侯言見稱譽於前世諸侯以為義也而主弗志志識及臣之壯

也耆其股肱以從司馬耆致也司馬掌兵也苛慝不産及臣之

長也端委韠帶以隨宰人民無二心端𤣥端委委皃也鞞韋蔽膝帶

大帶宰人宰官也今臣一旦為狂疾而曰必賞女言戰鬬為凶事猶人

有狂易之疾相殺傷也是以狂疾賞也不如亡趨而出乃釋之

趙簡子使尹鐸為晉陽尹鐸簡子家臣晉陽趙氏邑為治也請曰以為

繭絲乎抑為保鄣乎繭絲賦税保鄣蔽扞也小城曰保禮記曰遇入保者簡子

曰保鄣哉尹鐸損其户數損其户則民優而税少簡子誡襄子

襄子簡子之子無卹也曰晉國有難而無以尹鐸為少無以晉

陽為逺必以為歸所謂保鄣