Page:Sibu Congkan0683-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-7.djvu/84

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


說周文王之舉太公齊桓公之拔寗戚漢武帝之取公孫

弘清閑之餘時賜召問必能輔宣王化銷殄旱災公孫或无公字王化

方作主化臣雖非朝官月受俸錢歳受禄粟苟有所知不敢不言

謹詣光順門奉狀以聞伏聽聖旨

   御史臺上論天旱人饑狀

    韓曰公旣上此䟽專政者惡之十二月奏貶連州陽山縣令具神道碑

右臣伏以今年巳來京畿諸縣夏逢亢旱秋又早霜田種所

收十不二一陛下恩踰慈母仁過春陽租賦之閒例皆蠲免

所徴至少所放至多上恩雖弘下困猶甚至聞有棄子逐妻

以求口食坼屋伐樹以納税錢寒餒道塗斃踣蒲北切又匹豆切僵尸也

溝壑有者皆巳輸納無者徒𬒳追徴臣愚以爲此皆羣臣之

所未言陛下之所未知者也臣𥨸見陛下憐念𥠖元同於赤

子至或犯法當戮猶且寛而宥之况此無辜之人豈有知而