Page:Sibu Congkan0684-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-8.djvu/59

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


以驢負柴至城賣遇宦者称官市取之纔與絹数尺又就索

門户仍邀以驢送至内農夫涕泣以所得絹付之不肯受曰

湏汝驢送柴至内農夫曰我有父母妻子待此然後食今以

柴與汝不取直而歸汝尚不肯我有死而巳遂歐宦者待或作得

有死或作必死街吏擒以聞詔黜此宦者而賜農夫絹十匹然宫市

亦不爲之改易諌官御史数奏䟽諌不聽上𥘉登位禁之至

大赦又眀禁又貞元中要乳母皆令選寺𮗚婢以充之而給

與其直例多不中選寺𮗚次當出者賣産業割與地買之貴

有姿貌者以進其徒苦之至是亦禁焉地上与字恐誤或賣産業是本文後改作

割地而傳者不夫舊文又誤增与字貞元末五坊小兒張捕鳥雀於閭里皆爲

𭧂横以取錢物至有張羅網於門不許人出入者或有張井

上者使不得汲水近之輒曰汝驚供奉鳥雀痛歐之出錢物

求謝乃去或相聚飲食於肆醉飽而去賣者或不知就索其