Page:Sibu Congkan0684-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-8.djvu/78

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


中諌議大夫中書舎人兼翰林學士丁母憂免䘮𫞐知兵部

侍郎復入翰林中外屬意旦夕竢其爲相竇參深忌之贄亦

短參之所爲且言其黷貨於是與參不能平㝷眞拜兵部侍

郎知禮部貢舉於進士中得人爲多八年春遷中書侍郎平

章事始令吏部毎年集選人舊事吏部毎年集人其後遂三

年一置選選人猥至文書多不了尋勘眞僞紛雜吏因得大

爲姦巧選士一蹉跌或至十年不得宫而官之闕者或累歳

無人贄令吏部分内外官貟爲三分計闕集人以爲常其弊

十去七八天下稱之𥘉竇參出李巽爲常州刺史且迫其行

巽常衘之至參貶爲郴州别駕巽適遷湖南𮗚察德宗常與

參言故相姜公輔罪參漏其語參敗公輔因上䟽自陳其事

非臣之過德宗詰之知參洩其語怒未有所發㑹巽奏汴州

節度劉士寜遺參金帛(⿱艹石)干士寜得汴州參處其議士寜常