Page:Sibu Congkan0684-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-8.djvu/80

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


動羣心其意非止欲中傷臣而巳後數日又獵𫟍中㑹神䇿

軍人跪馬前云度支不給馬草徳宗意延齡前言即迴馬而

歸由是貶贄爲忠州别駕滂充皆斥逐德宗怒未解贄不可

測頼陽城等救乃止贄之爲相常以少年入翰林得幸於天

子長養成就之不敢自愛事之不可者皆爭之德宗在位乆

益自𭣄持機柄親治細事失君人大體宰相益不得行其事

職而議者乃云由贄而然贄居忠州十餘年常閉門不出入

人無識面者避謗不著書習醫方集古今名方爲陸氏集驗

方五十卷卒於忠州年五十二上𥘉即位與鄭餘慶陽城同

徴詔始下而城贄皆卒 城字亢宗北平人代爲官族好學

貧不能得書乃求入集賢爲書冩吏竊官書讀之晝夜不出

經六年遂無所不通乃去滄州中條山下州或作洲非是逺近慕其

德行來學者相⿰糹⿱𢆶匹於道閭里有爭者不詣官府詣城以決之