Page:Sibu Congkan0684-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-8.djvu/82

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


信用姦臣即率拾遺王仲舒数人守延英門上䟽論延齡姦

佞贄等無罪狀德宗大怒召宰相入語將加城等罪良乆乃

解令宰相諭遣之於是金吾將軍張萬福聞諌官伏閣諌趨

徃至延英門大言賀曰朝廷有直臣天下必太平矣直臣或作直言

遂徧拜城與仲舒等曰諸諌議能如此言事天下安得不太

平也戓无也字巳而連呼太平萬歳太平萬歳萬福武人時年八

十餘自此名重天下時朝夕相延齡城曰脫以延齡爲相當

取白麻壞之慟哭於庭竟坐延齡事改國子司業至引諸生

告之曰凡學者所以學爲忠與孝也諸生寜有乆不省其親

乎明日謁城歸養者二十餘人有薛約者嘗學於城狂躁以

言事得罪將徙連州客𭔃有根蔕吏縱求得城家縱疑當作蹤

吏於門與約飲决别涕泣送之郊外德宗聞之以城爲黨罪

人出爲道州刺史太學王魯卿李儻等二百七十人詣闕乞