Page:Sibu Congkan0687-柳宗元-增廣註釋音辯唐柳先生集-8-3.djvu/125

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   李赤傳

李赤江湖浪人也甞曰吾善爲歌詩詩𩔖李白故自號曰李

赤遊宣州州人舘之一本无州人二字其友與俱遊者有姻焉間累

日乃從之舘赤方與婦人言其友戯之赤曰是媒我也吾將

娶乎是友大駭曰足下妻固無恙太夫人在堂安得有是豈

狂易病惑𫆀易音取絳雪餌之赤不肯有間婦人至又與赤

言即取巾經其脰音豆項也赤兩手助之舌盡出其友號而救之

婦人解其巾走去赤怒曰汝無道吾將從吾妻汝何爲者赤

乃就牖間爲書輾而圎封之童云輾音展又尼展女箭一切又爲書博封之

訖如厠乆其友從之見赤軒厠抱甕詭𥬇而側視𫝑且下入

乃倒曵得之又大怒曰吾巳升堂面吾妻吾妻之容丗固無

有堂之飾宏大富麗椒蘭之氣油然而起顧視汝之丗猶溷

厠也溷胡困切而吾妻之居與帝居鈞天清都無以異(⿱艹石)何苦余