Page:Sibu Congkan0889-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-04.djvu/110

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


明則不可以不疑故曰由不正與不一然後正統之

論作也然而論者衆矣其是非予奪所持者各異使

後丗莫知夫所從者何哉蓋於其一作其於可疑之際又

挾自私之心而溺一作於非聖之學也自西晉之滅

而南爲東晉宋齊梁陳北爲後魏北齊後周隋私東

晉者曰隋得陳然後天下一則推其統曰晉宋齊梁

陳隋私後魏者曰統必有所受一作授下同則推其統曰

唐受之隋隋受之後周後周受之後魏至其甚相戾

也則爲南史者詆北曰虜爲北史者詆南曰夷此自

私之偏說也自古王者之興必有盛德以受天命或