Page:Sibu Congkan0919-歐陽脩-歐陽文忠公文集-36-34.djvu/117

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


某啓承寵惠二篇欽誦感愧思之正如雜劇人上名

下韻不來湏勾副末接續爾呵呵家人見誚好時節

將詩去人家厮攪不知吾輩用以爲樂爾後日絶早

過喫不托適簡誤云食後這回不是𠫊子誤也

   又嘉祐四年

某啓自承在式告兼以假故多遂阻奉見秋氣稍涼

喜承體𠋫清安辱惠建茗此誠近所難得特爲珎貺

也然莫妨待客否恐彼闕當却分納一半也原甫髙

論少抑亦當不復較難來日朝中當面叙人還謹此

爲謝某再拜