Page:Sibu Congkan0957-蘇軾-經進東坡文集事略-10-04.djvu/48

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


名於圗史者往往而是漢江充傳云燕趙固多竒士韓退之亦云燕趙古称多感慨

歌之士如荆軻髙漸離之流皆名於圗史者也自 宋之興所在賢俊雲合響

應無有逺邇皆欲洗濯磨淬以觀上國之光而此一方

獨䧟於非𩔖昔 太宗皇帝親征幽州未克而班師

大平典囯四乍六月車駕北征范陽下易𣵠二州次幽州七月督諸將攻城甲申詔班師乙酉車駕至自范陽

先是 太宗平并汾廽欲乗勝取范陽諸將皆恊賛其事至是以土卒疲頓轉漕廻逺遂班師聞之諜

者曰幽州士民謀欲執其帥以城降者聞乗輿之還無

不泣下且胡人以爲諸郡之民非其族𩔖故厚歛而虐

使之則其思内附之心豈待深計哉此又足爲之謀也

使其上下相猜君民相疑然後可攻也語有之曰䑕不

容穴衘窶藪也前漢楊惲傳云我不能自保真人所謂䑕不容穴㗸窶藪也注云窶藪戴器也

以盆盛物戴於頭者則以窶藪薦之盆下之物有飲食氣故䑕㗸之所以不容穴坐㗸窶藪自妨故不得入穴