Page:Sibu Congkan1495-楊維楨-東維子文集-6-2.djvu/131

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


之懿也又豈非君子之亟予乎𤦺上人呉之儒氏也自㓜

落髮焉浮屠天平山中壯遊四明雪竇見石室禪師深器

之俾識記室後浮游淮湘閒以肆其䡖世之志未幾丞相

府以東上名𪧐𠩄推俾主毗陵龍興禪寺留不期月思自

唶曰出家以能脱俗而去使俗髙而慕之以爲不可及也

奈之何又挂名官府罷送迎道路覆爲俗所厭邪且余母

耋矣即瓢然戒𮎛笠尋先人舊廬於彭澤之上而先廬敝

矣今将築屋一區以養其母而終其天年計未知𠩄出首

以其事告予蓋上人嘗以儒行爲余友者也今又還天倫

之懿職其孝於母以風𨔝其儔輩呉人多孝親而義於成

人之盛事聞上人之風其不有勇棄金粟如棄執鉢俘屠