Page:Sibu Congkan1568-吳寬-匏翁家藏集-12-12.djvu/69

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


驅車何遄我疾則纒欲知其然命也在天從我之先歸全斯阡

  朝請大夫贊治少尹河東陜西都轉運鹽使司同知侯

   君墓碣銘

成化戊戌河東陜西都轉運鹽使司同知蕐亭侯君得致仕之

請時年五十九後十年會朝廷上  皇太后徽號推恩臣

庻以其子直仕于 朝當受封典獲進階朝請大夫贊治少尹

巳而直復用 詔㫖歸省而君先以疾卒實丁未七月三十日

也享年六十有八君諱藎字進忠姓侯氏其先汴人也從宋南

遷始居松江故今爲蕐亭人高祖道元當元李兵荒好爲義事

曾祖彦才祖世隆考圭竝以隱德稱母盛氏君少游郡學廬陵

孫先生時爲敎授命作無極太極論文成理致粲然甚見稱許

正統辛酉中應天府鄕試屢試禮部不中㬌泰乙亥竟從吏部