Page:Sibu Congkan1675-吳偉業-梅村家藏槁-8-8.djvu/22

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


爭相率就公平决片言折衷愧屈過於要質其爲時所信嚮如此異時鄉

里子弟不悅學公用形家言請於當事增壘江中石磯閣祠梓潼神其上

埤助文風自此雋兩闈者蟬聯不絶蘄人士至今頌德焉公之卒也劇寇

自廣濟乘夜襲蘄公被執賊中有識者曰彼善士縱諸冦退舍公勒習里

中人分布關隘爲死守計自守南城冦盡銳來攻公督勵守陴殊死鬬賊

垂卻而他樓堞隳從公後肉薄而入刄及於背公拒不及遂遇害時癸未

春也子姪從孫及諸婦楊氏袁氏同時死者八九人嗟乎自盜起中原生

靈塗地大城名藩相繼䧟沒其間義夫淑媛就煨塵而不稱者何限而堂

堂身都將相擁强兵牧伯正長覆師失守委而去之色甚安者多矣公進

趨退怯眇然儒者又老困呫嗶未登仕版無預封略人民之任而能臨難

賈勇授兵登陴力屈則鈹交胸腹横屍原野而不惜可不謂議取舍列丈

夫乎况於雞斯弱質聲不出捆赴蹈如歸者成羣乎公生萬曆戊寅四月

下距癸未壽六十有六娶淑人羅氏生男子二長卽大夫綋次紱公卒後

三日羅淑人屍於江滸焚而殮之五閱月大夫歸自公車以殉節狀鳴於

所司將拜章請旌未及上會改物而止丙戌冬大夫卜新阡葬公土門珠