Page:Sibu Congkan1841-錢大昕-濳研堂文集-16-04.djvu/132

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


杖義封衞衞豈無它公子而必擁姦生之子而立之杖

義者當不爲也及讀班氏古今人表云戴公黔牟子文

公戴公弟而后向者之疑始釋葢衞人惡惠公之䜛殺

太子又惡宣姜淫亂故逐惠而立黔牟惠雖以齊襄之

援返國而衞之臣民不服也此意本衛世家懿公旣滅遂歸心

於黔牟之子黔牟在位八年本無失德立其子民必安

之矣史記衞世家以戴公文公爲黔牟弟昭伯頑之子

而不書其烝淫事較之左氏爲長然讀鶉之奔奔詩頑

之惡自不能掩衛人惡頑甚矣豈肎立其子而事之愚

謂班氏之說必有所本舍左而從漢表可也