Page:Sibu Congkan1841-錢大昕-濳研堂文集-16-04.djvu/133

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   李之才邵堯夫問答辨

聖人之道至切近而可循後人舍其易知易從者而求

諸幽深元遠之間故其說支離而難信予讀東都事略

載李之才邵堯夫問答事而有疑焉其言曰堯夫讀書

蘇門百泉之上之才自造其廬問之曰子何所學堯夫

曰爲科舉進取之學曰科舉之外有義理之學子知之

乎曰未也願受敎曰義理之外有物理之學子知之乎

曰未也願受敎曰物理之外有性命之學子知之乎曰

未也願受敎於是從之才傳其學夫性命之學有出於

義理之外者乎天下之理一而已自天言之謂之命自