Page:Sibu Congkan1841-錢大昕-濳研堂文集-16-04.djvu/25

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


之遯不當爲汝愚之舉范汝黼謂畱爲異姓之卿趙爲

貴戚之卿此迂儒騎牆之論宋史載入畱正傳陋矣

問宋初立僖順翼宣四親廟本非定爲不祧之始祖也

神宗時僖祖親盡當祧因王安石異議而止自後順祖

以下遞祧遂以僖祖爲始祖而太祖亦在昭穆之列議

者咸以爲失禮及趙汝愚當國折衷羣議正太祖東向

之位而朱元晦獨上議力爭其不可又遺汝愚書言之

甚力元晦大儒不審何所據曰議禮聚訟自古而然要

當準乎天理人情之公非可以口舌爭也僖祖之當祧

久矣熙寧集議則韓維是而安石非紹熙集議則汝愚