Page:Sibu Congkan1841-錢大昕-濳研堂文集-16-04.djvu/26

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


是而元晦非元晦尊程氏學而伊川亦取安石之說故

持其議甚堅至詆汝愚以爲拆祖宗之廟以快其私此

負氣之強詞非至公之定論也宗廟之禮有以功德而

尊之者是百世不祧者也有以四親而尊之者此親盡

則祧者也宋之帝業刱於太祖自宣祖而上四廟則以

天子之高曾祖禰而祀之非以其有功德而祀之也五

服之制父至親而祖次之曾高又次之宣祖尚可祧何

獨僖祖不可祧乎僖祖旣非得姓之始又非封爵之始

方諸殷周則報乙組紺之流也而欲擬稷契以爲始祖

謬矣如謂已立之廟不當㪅毁則禮何以有廟祧壇墠