Page:Sibu Congkan1841-錢大昕-濳研堂文集-16-04.djvu/70

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


平行計之在盈限則毎氣十四日八十二刻在縮限則

毎氣十五日六十二刻又以實測知其不齊於是有增

減損益之率此卽張子信劉焯輩所積候而得者步算

之根生於測候測候之大端有二一曰星度一曰晷景

日所𨇠之度人目不能見算家以月蝕衝求之猶或未

凖若晷景之長短人人可測亦時時可測古人因實測

而立算後人踵事而加精非後人之智過於古人也若

夫太陰之分段則以轉終二十七日五十五刻半而析

之爲四又析之爲二十八毎段先約其平行之率以校

實行之進退與日𨇠無二理也