Page:Sibu Congkan1841-錢大昕-濳研堂文集-16-04.djvu/90

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


無稽但不必破字耳革𧰼以炳蔚君爲韻按說文莙从

艸君聲讀若威漢律婦吿威姑威姑者君姑也君威同

音則蔚與君本相諧而炳虨聲亦相近葢讀炳如虨也

說文虨虎文彪也與易義相應是漢儒傳易固有作虨

字者矣豫𧰼以凶與正韻中正本𩀱聲字古無知照二母之分醫書

有怔忡亦取雙聲艮𧰼以中正也亦與躳終爲韻則正與凶亦

可韻也𧰼傳無不韻之句獨此三卦顧氏所不能通而

幷刪其文殊失闕疑求是之旨今以雙聲通之則渙然

釋矣古人之立言也聲成文而爲音有正音以定形聲

之準有轉音以通文字之竆轉音之例以少從多不以