Page:Sibu Congkan Xubian111-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-013.djvu/85

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   年築又君子堡在松樹堡北明宣德初築俱周一里有奇 本朝雍正十年於松樹堡增設千總君

   子堡增設把總雲州堡在赤城縣北三十里即元故雲州也明洪武初廢州置雲州驛宣德

   五年於河西大路築城置戍景泰五年增設十户所後又設上北路參將 本朝改設守備舊有驛

   丞今裁城周三里有奇門二其北二十里爲猫兒峪堡又北二十里爲半璧店堡俱明嘉靖中修築

   周一里有奇久廢鎭安堡在赤城縣東北五十里明成化八年築堡周二里有奇 本朝

   設守備駐此清泉堡在赤城縣東北獨石城邊外山下有清泉涌岀遶堡東因名明景泰

   四年䈎周二里有奇久廢新河口堡在萬全縣西北四十里西北至邊界皆十里明宣徳

   十年築堡周二里有奇 本朝設守備駐此洗馬林堡在萬全縣西北七十里西至邊

   界二十里西南至西陽河堡三十里東北至新河口堡四十里元曰蕁麻林後譌洗馬明宣德十年

   始築城於舊堡北十里隆慶五年增修周四里有奇門二 本朝設守備駐此膳房堡