Page:Sibu Congkan Xubian446-許謙-許白雲文集-1-1.djvu/170

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


罪復三代之古以救秦之弊者實漢之責東都光武起自

諸生故功成而興學明帝尊敬師傳臨雍拜老開學舘招

經生近古為盛亦不過舉祖宗之舊法未䏻復乎古也其

責豈不在西漢乎髙祖馬上得天下間𨵿百戰之餘⿰糹⿱𢆶匹

亂臣叛将承踵接武弓不及韔胄不及免巳入扵長𨹧之

土矣况以溺SKchar慢罵之資輔以𠦑孫通綿蕝鹵莾之學責

人不可求備也文帝時天下衣食𠯁可以施仁義而謙讓

未遑惜㦲然則使百世無善治者漢文之過也武帝舉遺

興禮置愽士弟子倡為章句訓詁之學豈經濟之道㢤聖

人之教扵此盡矣嗚呼或者以為湯舉伊尹扵野髙宗舉

說扵徒文王舉太公扵釣豈必皆學校曰人生自八𡻕

皆入小學及有十五年選其俊秀者入大學以養成之學